Information

Dagsorden for borgermøde torsdag den 16 marts 2017

borgermøde 16mar2017 ver3

Mødet holdes i forsamlingshuset.

Borgermøde torsdag 16/3-17 kl. 17.30 I forsamlingshuset.

 

Holbæk Kommune har besluttet at alle lokalfora i Kommunen skal omstruktureres.

Det skal Orø Lokalforum naturligvis også og derfor vil vi invitere Borgermøde, så I kan være med til at finde ud af hvordan det skal gøres, for eksempel som en ny selvstændig forening eller måske lægges ind under en eksisterende forening.

Dagsorden for borgermødet kommer senere.

Tilmelding er nødvendigt, da lokalforum vil være vært med noget mad, kaffe, the og kage. Drikkevarer kan købes.

Seneste tilmelding fredag den 10. marts 2017.

 

Vi håber der er rigtig mange der kommer og vil være med til at planlægge og forme det nye Lokalforum.

 

Med venlig hilsen

 

Pia Schmidt

Formand for Orø Lokalforum

uploaded 28 januar 2017

————————————————————————————————————————-

Nyt fra Lokalforum

 

Holbæk Kommunes Projektudvalg for Lokal Udvikling har besluttet at arbejde efter en ny administrationsmodel for lokalområdernes årlige tilskud, fordi den nuværende på flere områder ikke er hensigtsmæssig eller lovlig.

Den nye administrationsmodel betyder, at alle lokalforaene i kommunen skal organiseres som en forening efter følgende model:

  • Organiseres som selvstændig forening, som indgår en etårig samarbejdsaftale, der udløser det faste tilskud.
  • Organiseres som en del af en eksisterende forening, som indgår en etårig samarbejdsaftale, der udløser det faste tilskud.
  • Fortsætter som nu, uden tilskud.

For Orøs vedkommende er der tale et beløb på 16000,- kr. + moms. I praksis betyder det at Lokalforum på Orø nedlægges i sin nuværende form, som er ganske unik idet den består af 5 folkevalgte og 4 foreningsudpegede medlemmer.

Det giver ikke mening at drive Lokalforum videre uden tilskud. Så derfor vil Lokalforum i starten af det nye år indkalde til et borgermøde, om hvordan vi kommer videre og hvordan vi skal organiseres fremover.

Køreplanen for omlægningen kan ses her:

Hvornår Hvad Ansvarlig
Uge 43 Fælles-skabere informeres om modellen på et møde i uge 43. Lone Nørgaard Larsen, fælles-skaber fra Aktiv hele livet og/eller Lotte Rømer Grove, koordinator for fælles-skaberne.
Uge 44 -46 Fælles-skaberne tager en uformel dialog med lokalforaene om den nye model og er klar til at hjælpe med evt. foreningsdannelse. Fælles-skaber tilknyttet det lokale forum.
Uge 45 -48 De lokale fora orienteres af Lone Nørgaard Larsen og Lotte Rømer Grove om den nye administrative model og inviteres til dialog. Fælles-skaber tilknyttet lokalområdet, Lone Nørgaard Larsen, fælles-skaber fra Aktiv hele livet og/eller Lotte Rømer Grove, koordinator for fælles-skaberne.

 

Uge 49 – 13 Hjælp til foreningsdannelse.

 

Fælles-skabere, FrivilligCenter Holbæk.

 

Lokalforum Orø beklager Kommunens beslutning, og er af den opfattelse, at den ligger langt fra de gode intentioner hvormed Kommunens Lokalfora oprindeligt blev dannet.

Nærmere information kan findes her:  https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=5211&agendaType=Referat

uploaded 4. december 2016

————————————————————————————————————————-

Nyt fra formanden

Som det måske er nogle bekendt, er formand Pia Schmidt fraflyttet Orø. Derfor ville det være naturligt, at Pia trak sig som formand for Lokalforum. Imidlertid er det besluttet i samråd med Kommunen, at Pia fortsætter som formand, dels på grund af ovenstående omlægninger som har en relativ kort tidshorisont, dels for ikke at skulle afholde suppleringsvalg.

Så indtil omlægningen er gennemført, er det fortsat Pia, som har kontakten til de kommunale myndigheder, ganske som hun har haft indtil nu i denne valgperiode.

uploadet den 12.november 2016

——————————————————————————————————————–

 KLOAKERING

 

Fra mandag d. 7.11 vil Brøndevej blive lukket for biltrafik. Gående og cyklister, trækkende cyklen, kan og skal forsat benytte Brøndevej. Bilister skal følge skiltningen for omkørsel ad den midlertidige vej.

Brøndevej forventes lukket frem til og med uge 51. Der vil dog blive opsat skilte i hver ende af afspærringen, med at der er adgang for beboerne og så hvilket husnr. der er adgang frem til.

redigeret den 4 november 2016

————————————————————————————————————————

Orø som forsynings- og demonstrationsø

Læs oplægget til “Orø som forsynings- og demonstrationsø” fra 1. september 2015, download “Skabelon til projektidé” og se hvilke arbejdsgrupper der er oprettet.