Bestyrelsen

  
Formand
Pia Schmidt
Enghavegårdsvej 3
3029 4708
pipsoro@gmail.com
Valgt 2013
Næstformand og sekretær
Steen Dalsgaard
Salvigvej 3
4054 1484
birsteemka@email.dk
Valgt 2013
Medlem
Charlotte Seiberg
Næsgårdsvej 12
2160 2333
seiberg@mail.dk
Valgt 2013
Orø Beboerforening
Peter Bach Larsen
Stensbjergvænget 35
4078 6523
peterbach.larsen@gmail.com
Valgt 2015
Orø Børne- og Ungdomsklub
Alexander Ringius
Brøndevej 10
alexringius@yahoo.dk
Valgt 2015
Orø Bådelaug
Kim Kennedy
Bygaden 74
2046 8827
kim@kapsejler.dk
Valgt 2013
Orø Pensionistforening
Yvonne Johansen
Møllebakkevej 50
2613 0028
pjo@sport.dk
Valgt 2013

Kommunens Fællesskaber:
Allan Lystrup – all@holb.dk – telefon 72 36 61 66.

Valgperioden til Lokalforum er 4 år. Sidste valg var i 2013. Næste valgperiode starter i 2017.